SPECIÁLNÍ BEZPEČNOST

Ochrana proti odposlechu

Naše služby v oblasti vyhledávání odposlechů:

Fyzická prohlídka prostoru s cílem zjistit zda je odposloucháván či nikoli
V hledaném prostoru se mohou nacházet odposlouchávací zařízení či jiné zpravodajské prostředky. Není tedy od věci řádně prozkoumat a zkontrolovat slaboproudé instalace, silnoproudé instalace, vzduchotechniku, veškeré přístroje i nábytek. Mnoho štěnic, odposlouchávacích zařízení a dalších zpravodajských prostředků bylo do kanceláří umístěno během návštěvy či jednání.

Radiová mapa prostoru
Jsme vybaveni speciálním tzv. spektrálním analyzátorem OSCOR 5000, spektrálním analyzátorem EG2009SA a paměťovým radiovým analyzátorem MRA. Tyto přístroje prověří radiospektrum dané místnosti. Odhalí aktivní zpravodajské prostředky, štěnice nebo odposlouchávací zařízení, které mohou vysílat v radiovém spektru, a zároveň prověří silnoproudá a slaboproudá vedení.

Kontrola nelinearit
Kromě aktivních odposlechů existují též neaktivní prostředky, laserové prostředky nebo aktivní prostředky vysílající v IR spektru, které předchozí fáze (radiová mapa prostoru či fyzická prohlídka) neodhalí. Pomocí detektoru nelinearit poslední generace EG2009NEL kontrolujeme takové zpravodajské prostředky, které přenášejí informace „paketově“ (informace jsou uchovány, a po určité době pasivními prostředky velmi rychle přeneseny) nebo jsou dálkově ovládány. Detektor EG2009NEL odhalí štěnice a odposlechy, které fungují přes síťové rozvody a současně jsou zazděné.

Pravidelné prohlídky
Pokud si chcete být absolutně jisti, že ve Vaší kanceláři nemáte štěnice či jiné zařízení pro odposlech využijte naši  nabídku čtvrtletní prohlídky prostor za velmi dobrou cenu. Díky pravidelným kontrolám prováděných naší společností se nám zatím nikdy nestalo, aby se u našich klientů opakovaně vyskytla odposlouchávací zařízení nebo jiné zpravodajské prostředky. Z hlediska platby nabízíme možnost rozložení plateb do celého roku, a také výraznou slevu za jednorázovou prohlídku.
Naše služby poskytujeme významným klientům. Jejich jména však nelze zveřejnit z důvodu utajení.

Ochrana proti odposlechu
Vaši kancelář můžete proti odposlechu chránit také proaktivním způsobem. Stačí nainstalovat zařízení, která zabrání aktivnímu odposlechu, jako například:

  • SNG – inteligentní šumový generátor. Tento generátor znemožní snímaní zvuku z prostoru. Ochrana spočívá v přímém zašumění míst, kde lze zvuky snímat (okna, zdi, části nábytku apod.) Na příslušná místa se nainstalují akustické piezoměniče, přes které se zvuk nedostane z daného prostoru (například snímání dálkovým laserovým mikrofonem přes okna či zeď).
  • MRA 5 – paměťový radiový analyzátor. Jedná se o speciální skenovací přijímač k okamžitému zjištění radiového odposlechu. Ultra-rychlý vyhodnocovací systém odhalí do místnosti vnesený, nebo dálkově aktivovaný odposlech i v podmínkách silného vysokofrekvenčního pole rozhlasových a televizních vysílačů.
  • EG2009JAMM – rušička mobilního signálu v pásmech GSM. Tato rušička je vysoce účinná proti odposlechu mobilních telefonů.

Chcete mít bezpečnou kancelář bez štěnic a odposlechů?