Technologické celky

EZS systémy

Naše společnost dodává elektronické zabezpečovací systémy v rozsahu od malých komerčních aplikací (rodinné domky, malé společnosti), až po rozsáhlé bezpečnostní aplikace pro objekty s nejvyššími riziky.
Rozsah systému a jeho třídu bezpečnosti vždy navrhujeme dle platné normy ČSN EN 501 31 a dle daných požadavků zadavatele.

Služby v oblasti EZS poskytujeme v tomto rozsahu:

 • odborná analýza bezpečnostních rizik objektu
 • vypracování odborné studie pro vhodné zabezpečení objektu
 • vyprojektování prováděcí dokumentace
 • cenová nabídka pro daný projekt
 • realizace zakázky v rozsahu dle projektu
 • oživování, programování a propojení systému
 • zaškolení uživatelů
 • výchozí revize a vypracování dokumentace skutečného provedení
 • smluvní servisní záruční i mimo-záruční činnost
 • vypracování provozně-technických, případně interních bezpečnostních předpisů pro systém

Elektrická požární signalizace

Elekrická požární signalizace je vždy součástí uceleného systému protipožární ochrany objektu. EPS musí být nainstalována všude tam, kde to vyžaduje předpis, anebo tam kde to vyžaduje uživatel. Naše společnost instaluje systém EPS od malých autonomních systémů (např. nové rodinné domky), až po rozsáhlé  aplikace, kde je systém propojen např.s evakuačním rozhlasem či je přímo propojen na pult centrální ochrany či Hasičského sboru. Jsme certifikováni na celou řadu systémů a jsme oprávněni provádět jak záruční, tak pozáruční servis a revize systémů EPS. Při práci na systému EPS v jakékoliv fázi se striktně řídíme prováděcími předpisy a normami.

V oblasti EPS poskytujeme tyto služby:

 • vypracování realizačního projektu EPS na základě podkladů (PBŘ stavby) a obhlídky na místě
 • vypracování cenové nabídky na realizaci EPS
 • realizace EPS v rozsahu dle projektu
 • oživování, programování a propojení systému EPS
 • výchozí revize a vypracování dokumentace skutečného provedení EPS
 • zaškolení uživatelů
 • dodání provozní knihy EPS
 • smluvní servisní záruční i mimozáruční činnost (pravidelné půlroční prohlídky a revize)

Kamerové systémy

Kamerový systém je dnes již běžnou součástí našeho života. Naše společnost dodává a instaluje uzavřené televizní ukruhy od několika renomovaných světových výrobců a to vždy na základě odborného posouzení naším specialistou dle konkrétního prostoru a požadavku zákazníka a také dle platných norem (ČSN EN 50132).
Kamerové systémy dělíme na 2 základní skupiny:

 • Analogový kamerový systém
 • IP kamerový systém

Vzhledem k pokroku v současné době spíše doporučujeme IP kamerové systémy, které mají nespornou řadu výhod, nicméně na některé aplikace se někdy jeví vhodnější systém analogový.

Služby v oblasti CCTV poskytujeme v tomto rozsahu:

 • zpracování projektu objektové bezpečnosti a posouzení rizik
 • vyprojektování prováděcí dokumentace na základě osobní prohlídky objektu
 • cenová nabídka pro instalaci CCTV
 • instalace, oživení a konfigurace Kamerového systému
 • zaškolení obsluhy , výchozí revize systému
 • pomoc při legislativě (registrace kamerového systému)
 • smluvní záruční i pozáruční servis

Přístupové a docházkové systémy


Datové a telekomunikační sítě


Ozvučovací a evakuační systémy

Naše společnost dodává ozvučovací a evakuační systémy od několika renomovaných světových výrobců. V případě instalace certifikovaného evakuačního rozhlasu postupujeme dle ČSN EN 60849… a dalších norem a předpisů.
Provádíme i návrhy technických řešení pro daný prostor včetně vypracování projektové dokumentace. Provádíme návaznosti na další systémy (EPS, velíny apod.)

V oblasti ozvučovací a evakuační systémy poskytujeme tyto služby:

 • vypracování realizačního projektu PA na základě podkladů (PBŘ stavby) a obhlídky na místě
 • vypracování cenové nabídky na realizaci PA
 • realizace PA v rozsahu dle projektu
 • oživování, programování a propojení systému PA
 • výchozí revize a vypracování dokumentace skutečného provedení PA
 • zaškolení uživatelů
 • smluvní servisní záruční i mimozáruční činnost (pravidelné půlroční prohlídky a revize)

Silnoproudé instalace

Naše společnost disponuje dostatečným know-how a potřebným množstvím vlastních odborníků k provádění silnoproudých instalací v bytové, administrativní a průmyslové zástavbě a můžeme uspokojit i ty nejnáročnější požadavky našich zákazníků včetně speciálních instalací jako jsou například výstavby energocenter, velínů, historicky cenných objektů apod.

Služby v oblasti silnoproudých instalací poskytujeme v tomto rozsahu:

 • návrhy a realizace projektové dokumentace silnoproudu
 • revizní činnost bez omezení napětí včetně výbušného prostředí
 • instalace silnoproudých zásuvkových a světelných obvodů
 • motorové a technologické rozvody
 • přípojky nízkého napětí
 • napájecí a řídící rozvody
 • izolační soustavy pro speciální zařízení
 • kompletní elektroinstalace v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo zvýšeným požárním rizikem
 • rozvody záložního napájení a energocentra
 • pravidelná smluvní servisní činnost

Měření a regulace MaR

Naše společnost nabízí realizaci komplexní automatizace budov pro veškeré technické aplikace a každou oblast použití. Systémy pro vzduchotechniku, vytápění, klimatizaci, chlazení, elektrické systémy apod. jsou pomocí systému MaR sladěny a přináší nejen nižší provozní náklady, ale také vysokou provozní spolehlivost.